Debatt Opinion

I brist på ledning

Inser inte det styrande triumviratet från S, M och C, att Vetlanda kommun är en havererande skuta utan kapten? Dagligen får vi bevis på att Vetlanda är en kommun på väg utför, trots att vi utökat ledningen med ett till synes helt onödigt kommunalråd från centern. Här gäller tydligen det gamla talesättet : Ju fler kockar etc!

Om den samlade politiska ledningen från alla partier kunde inse allvaret i att Vetlandaskutan saknar styrning skulle man enhälligt kunna byta ut de tre kommunalråden och ersätta dem med kraftfulla ledare, varav en hade det övergripande ansvaret för att Vetlandaskutan kom på rätt köl igen. Att som Bohman tror, lösa detta med flera alternativa driftsformer är definitivt ingen realistisk

åtgärd, trots att han vanligtvis underkastar sig moderaternas påtryckningar. Men så länge man accepterar att vi har kommunalråd och kommunchef från samma ort med egna ekonomiska intressen i besluten, som exempelvis i Dalboärendet, ökar misstroendet förståeligt nog mot våra makthavare, ett förtroende som blir svårt att återskapa.

Bristande åtgärder, på grund av en handlingsförlamad politisk ledning inom barn- och utbildningsnämnden stärker inte förtroendet för makthavare.

Avstannad skolutredning p g a en privat skola om beräknat 450 elever,bristande fastighetsunderhåll, dåliga studieresultat, nedläggning av livskraftig skola i Skede och platsbrist inom barnomsorgen stärker definitivt inte förtroendet för inblandade politiker.

Den politiska strävan att utestänga Vetlanda Framåtanda och dess engagerade ledare från inflytande har satt sina spår även på sikt. Detta är en direkt följd av Lindell-Brummes tidigare agerande genom att utestänga kompetens för att själva få makt.

En gammal erfaren moderatpolitiker myntade uttrycket : ”När något är tillräckligt korkat går det inte att bemöta!” Jag tänker osökt på Sjöbladhs inlaga mot Jack Andreén , denne engagerade politiker, men tyvär moderat.

En vettig lösning på Vetlandas problem vore att överlåta ledningen på två engagerade personer, sådana finns bevisligen. Då skulle vi istället för tre handlingsförlamade ledare få två engagerade.

Bertil Nilsson, Landsbro

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook