Debatt Opinion

”I hård strid med moderater, sverigedemokrater och vänsterpartiet”

”Vandalorum i Värnamo är ett unikt konst- och designcentrum och bör naturligtvis stödjas ekonomiskt av kommun, landsting och staten”, skriver landstingspolitikern Esse Petersson (fp) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”6″]

Vandalorum viktig och riktig utvecklings/framtidssatsning! Vandalorum i Värnamo är ett unikt och högintressant konst och designcentrum både lokalt/regionalt liksom nationellt/nordiskt och bör naturligtvis stödjas ekonomiskt av kommun, landsting och staten utöver den stora och viktiga satsningen som näringslivet och projektets entusiaster redan har gjort och fortsätter med.

Ytterst märkligt om inte värdkommunen skulle stödja driften av detta förnämliga kvalitetsprojekt som sätter Värnamo och denna del av Småland på kartan för kvalificerad konst- och designverksamhet i ett Nordiskt perspektiv. Bra att en majoritet i kommunfullmäktige i Värnamo drev igenom beslut om en miljon kronor årligen de tre närmaste åren i hård strid främst med moderater, sverigedemokrater och vänsterpartiet när våra lokalt folkvalda inte lyckades att visa fullständig enighet i en så här självklar och angeläget utvecklingsbeslut.

Ytterst förvånande att Moderaterna prioriterar helägd offentlig kulturverksamhet framför samarbete som i detta fall med näringsliv och frivilliga kulturentusiaster samtidigt som Vänsterpartiet nästan blev ensamma på vänsterkanten att hävda den socialistiska grunduppfattningen, som nu främst moderaterna yvigt argumenterade för i Värnamo, att endast helägd offentlig verksamhet skall stödjas med skattemedel.

God allmänborgerlig politik

Att utöver munväder även med skattemedel ekonomiskt stödja ett värdefullt initiativ och engagemang för konst- och designutveckling i form av Vandalorum borde vara en god allmänborgerlig politik även i Värnamo kommun och i Jönköpings läns landsting. Låt inte avundsjuka och partipolitisk småsinthet stjälpa ett bra projekt som om det fullföljs i sin helhet kommer att skapa betydande plusvärden för både Värnamo och denna del av Småland i hela Sverige och Norden.

Folkpartigruppen i Landstinget, Jönköpings län krävde vid budgetbehandlingen i november 2012 att Vandalorum också skulle få ett driftsbidrag på en miljon kronor utöver projektanslag från Landstinget för år 2013, men en majoritet avvisade detta bland annat med hänvisning till att Värnamo kommun bör först visa att de tror på detta kulturprojekt och beviljar ett årligt driftsbidrag. Nu har detta partipolitiska argumenteringshinder undanröjts och Folkpartiet kommer att fortsätta argumenteringen för driftsbidrag utöver projektanslag från den regionala nivån och hoppas att få stöd från fler landstingsledamöter och partier i budgetarbetet inför år 2014.

Staten bör också ta sitt ansvar i detta sammanhang som både tidigare S-regering och företrädare för dåvarande opposition nuvarande regering utlovade årligt stöd på cirka 8 miljoner kronor när projektet är klart. Nu bör regering och riksdag överväga att även kunna tänka i etapper som är mera realistiskt med småländska ögon sett och bidraga med den del som motsvarar det som nu är klart och i full drift och inte invänta att hela projektet skall vara klart innan statliga medel kan börja att utbetalas.

Esse Petersson (fp), landstings- och regionpolitiker

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Konst, miljö, invandring och LSS får tydligen kosta hur mycket som helst enligt sjuklövern (s.v.m.c.fp.mp.kd)

  2. Det var skandal att vandalorum byggdes!fanns ingen anledning att tro hur det vansinniga projektet skulle gå ihop sig! Jag tycker att Värnamo kommun själva kan driva underskottsprojektet framöver! Esse, ta hand om monumentet! Vi övriga kommuner vill inte höra talas om detta underskottsvansinne! Titta även på Kulturhuset Spira! Underskott med mångmiljoner! Du var väl tillskyndare där också ..
    Visa handling Esse! Din egen kommun ska lösa era vansinnen själva!
    Skattebetalare med vanligt sunt förnuft

  3. Räcker med att vi skattebetalare får dras med Spira, som endast syftade till att vara ett monument över landstingspolitiker med undervärdeskomplex.
    Bättre att politiker fokuserar på att ta tag i välfärden, som blir bara sämre år efter år. Men det är väl inte lika roligt som att starta upp det ena vansinnighetsprojektet efter det andra, som har endast fantasin som faktaunderlag.

Kommentarer avstängda