Debatt

I kommunen är personen viktigare än bokstaven

Det är inte stora likheter mellan rikspolitik och kommunpolitik. I kommunen är det personerna och deras förmåga till handling som är viktigare än bokstavsbeteckningen bakom.

Som ordförande i Kommundelsrådet får jag många synpunkter på vad som behöver förbättras eller inte står rätt till i Vetlanda.

 

På sista tiden har det markant ökat med synpunkter och klagomål vad gäller buslivet och vandaliseringen till oss i Kommundelsrådet. På sistone har även inbrotten ökat och affärsinnehavarna känner sig maktlösa.

 

Säkerheten och tryggheten är frågor som vi drivit i rådet i ett antal år. Vi har framfört till kommunledningen att ta sitt ansvar att, både förbättra tryggheten i miljön samt göra fler påstötningar till ordningsmakten när den inte lever upp till sitt åtagande.

 

Ungdomar såväl som alla människor vill bli sedda och bekräftade. Är det ingen som lägger märke till dig ökar du signalerna tills omvärlden reagerar. Särskilt märkbart är detta i för stora dagisgrupper.

 

Vidare är det en del i utvecklingen i unga år att testa gränser och förbud. Spänningen i att göra det förbjudna och få en kick av detta känns skönt. Här kommer droger in som en katalysator i bilden vilket minskar förmågan att hålla våldshandlingarna på en rimlig nivå.

 

Sysslolösheten och meningslösheten med tillvaron är inte bra för någon. Då är det lätt, att de med de häftigaste förslagen drar med de andra, som inte pallar för grupptrycket eller vågar stå emot trots att de anser att detta borde de inte göra.

 

Denna insikt leder till följande slutsats.

 

Ska vi från de ansvariga i samhället göra något åt situationen så måste vi förstå hur ungdomarna tänker och reagerar. Det går inte att bara gå ut med batongerna och slå tillbaka buset. Då blir det sju gånger värre. Se Rosengård och andra misslyckade polisingripanden. För det första måste samhället se de små brotten och komma med snabba sanktioner. Straff som känns redan från början och visar att det du har gjort inte är OK.

 

Vi måste ha synliga poliser som pratar, umgås och är förtroliga med ungdomarna ute på stan.

Vi måste stödja ungdomar att bilda egna grupper som arbetar stödjande för en bättre ordning bland ungdomarna själva. Vi måste hitta aktiviteter och engagemang som gör att fler vuxna vistas ute på helger och kvällar.

 

Ungdomar med bil gillar att köra fort, testa prestandan och visa upp sin körskicklighet för att imponera på andra. Låt oss använda detta till det sammarbete som polisen har med MHF. De

annordnar tillsammans streetrace under ordnade former. Där detta blivit gjort har buskörningarna minskat och de unga chaufförerna har förhoppningsvis blivit bättre i att hantera sin bil.

 

Det är nog livet kvällar och nattetid som stör de som bor i centrum mest. Stadshotellets gäster klagar och väljer andra orter för sin övernattning nästa gång.

 

Detta tillsammans med att det förstörs och skräpas ner ger förluster för näringsidkare och kommunen på lång sikt.

Kommunen angav en siffra på 300000 per år i Vetlanda Posten för skadegörelse på kommunala byggnader. Affärer och näringsidkare har självrisker på tusentals kronor för fönster som dagligen krossas i vår stad. Privatpersonernas bilar undgår inte heller de slag och repor samt avbrutna backspeglar.

 

En annan viktig del är att göra åtkomligheten av alkohol och narkotika svår. Växjömodellen där polisen aktivt beslagtar och förbrukar ungdomarnas innehav ute på stan har visat sig mycket bra. Växjö har blivit lugnare och säkrare.

 

Hässleholm och sedemera även Växjö har börjat att spela klassisk musik på tågstationen och andra allmänna platser. Detta lugnade ner området och resenärerna kände sig tryggare.

 

Övervakningskameror på vissa utsatta lägen är något som blir mer och mer vanligt. Inte för att sätta dit någon men för att verka preventivt på dessa platser så de ungdomar som känner obehag kan få fredade zoner. Ungdomsgårdar där varken kyrklig, politisk eller annan sådan verksamhet tillåts och där det är drogfritt, är något som ungdomarna vill ha. Spela,

fika eller bara umgås utan krav mår alla bra av.

 

På dessa områden måste kommande kommunledning visa handlingskraft om Vetlanda ska bli en trevlig inflyttningsort.

 

LARS-OLOF REINFELDT

Miljöpartiet

Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook