Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

IHJÄLSTUCKEN PÅ SJUKHUS – Hon blödde till döds, vården anmäls


Patient avled av inre blödning efter många många stick.

En patient avled av inre blödning, till följd av en komplicerad inläggning av en kateter i ett blodkärl. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en äldre, multisjuk patient som avled två dygn efter att en kateter (en tunn plastslang) fördes in i ett större blodkärl. Inläggningen av katetern var komplicerad och man fick sticka patienten upprepade gånger.

Obduktionen visade att patienten utvecklat en inre blödning som hade sitt ursprung från det blodkärl man stuckit.

”Normalt sett upphör sådana blödningar spontant men patienten hade ökad blödningsbenägenhet på grund av medicinering och sina grundsjukdomar”, kommunicerar chefsläkare Terje Blomstrand i ett pressmeddelande.

”Under vårdtiden fanns vissa tecken på blödning och även en röntgenundersökning, som borde lett till ökad uppföljning och övervakning. Man borde även övervägt att behandla patientens blödningsbenägenhet med läkemedel som minskar blödningsrisken. När blödningen upptäcktes var patientens tillstånd så försämrat att hon avled”, sammanfattar Blomstrand.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook