Debatt Opinion

Inför kvinnodagen: anställda går miste om miljoner

I Sävsjö kommun är det ett stort problem att rekrytera kompetenta medarbetare främst inom jobb som miljöinspektörer, personalvetare, ekonomer och främst i detta fall för chefer inom dessa tjänster. De sökande som kommunen har fått tjänar oftast mycket mer i sina befintliga jobb.

Här är kommunen i underläge för att löneläget i Sävsjö kommun är väsentligt lägre än de tjänster som de sökande kommer ifrån och i dessa fall är de till stor del från privat sektor. Sävsjö kommun är en kvinnodominerad arbetsplats vilket innebär att inte bara kvinnorna utan även männen som arbetar i kommunen har ett lägre löneläge än vad de skulle ha haft om de arbetat i en mansdominerad sektor. Det är nu dags att se till att de som arbetar med Sveriges välfärd får en rättvis lön för sitt arbete – och uppskattning.

För att detta ska ske behöver kommunernas representanter driva frågan mot SKL! Finns intresset – undrar Vision – det ska bli intressant att se!
I kommuner och landsting – där det jobbar flest kvinnor – tjänar alla, både kvinnor och män, mindre jämfört med en sektor, där det jobbar flest män. Det handlar inte om offentlig verksamhet kontra privat, utan mansdominerat kontra kvinnodominerat. Vi kallar det för strukturella löneskillnader som innebär en diskriminering som genomsyrar hela samhället – och arbetsmarknaden.

Ett konkret exempel: civilekonomen Pelle 37 år som arbetar i en mellanstor svensk kommun. Han går miste om sammanlagt 6,4 miljoner kronor under 20 år för att han arbetar i en kvinnodominerad sektor, enligt nya beräkningar som Vision har gjort. Det handlar om skillnader i lön samt värdet av kollektivavtalet där bland annat pensionsavsättningar ingår.

Ett annat exempel är Eva som är personalchef och Jonas som är IT-tekniker. De går miste om sammanlagt 3,6 miljoner respektive 2,5 miljoner under ett yrkesliv för att de arbetar i en kvinnodominerad sektor.

De flesta inser att det här inte är bra. Förutom att det är en förlust för den enskilde så riskerar det att dränera välfärden på nödvändig kompetens om andra arbetsgivare erbjuder betydligt högre löner. Vi i Vision vill att de allra bästa ska vara med och arbeta i den gemensamma sektor och att framför allt nyutbildande akademiker ska lockas av sektorn. Behovet av nyutbildande är stort. Många jobb ska återbesättas nu när stora pensionsavgångar ligger framför oss.

Vision tror inte enbart att vi kan lösa frågan tillsammans med våra motparter, även om vi gärna ser att våra grupper ska tillåtas större löneökningar än exempelvis industrin. Vi tror att behövs ett större grepp om Sverige ska leva upp till ryktet om världens mest jämställda land. Därför sätter vi stort hopp till den av regeringen tillsatta jämställdhetsdelegationen. Nu vill vi se lite verkstad!

Snart infaller den 8 mars, en dag då vi internationellt uppmärksammar löneskillnaderna mellan könen. Idén om en internationell kvinnodag lades fram redan 1910 i Köpenhamn. Då var det rösträttsfrågan som var en viktig fråga. Mycket positivt har hänt under de gångna hundra åren men fortfarande återstår mycket att göra, inte minst på lönesidan. Så låt debatten om hur vi uppnår jämställda löner fortsätta – vid fikaborden på arbetsplatsen, hemma vid köksbordet – den nionde mars, den tionde, elfte, tolfte och trettonde…

Lena Svensson Webb, ordförande Vision Sävsjöavdelningen

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook