Eksjö

Ingen bra utveckling i skolan i Eksjö

37 procent av eleverna i förskoleklass och grundskola i Eksjö kommun är i behov av stöd, visar en kartläggning som barn- och utbildningsförvaltningen genomfört.

Det är en ökning från 32 procent jämfört förra läsåret. Motsvarande siffra för eleverna på Eksjö Gymnasium är 30 procent.
De vanligaste orsakerna till att eleverna i grundskolan har svårt att nå målen är matematiksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och koncentrationsproblem.
På Eksjö Gymnasium är hög frånvaro den största orsaken.
Resultatet från Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna jämförelser av skolorna i landets kommuner nyligen visar att Eksjö kommuns totala ranking är plats 252 av 290.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook