Debatt

Ingen nonchalans av trähusbranschen

Regeringen arbetar hårt för en fungerande bostadsmarknad. Efter 18 år av alltför lågt bostadsbyggande krävs att det byggs fler bostäder av alla sorter. Småhus bidrar på ett särskilt positivt sätt.

Regeringen arbetar hårt för en fungerande bostadsmarknad. Efter 18 år av alltför lågt bostadsbyggande krävs att det byggs fler bostäder av alla sorter. Småhus bidrar på ett särskilt positivt sätt

Skälet till det är att  ett nybyggt småhus medför relativt långa flyttkedjor som innebär att flera hushåll byter bostad till något som passar dem bättre. Påståendet att jag som bostadsminister nonchalerat småhusbranschen är trams! Som minister har jag ett stort antal kontakter med företrädare för bygg- och fastighetsbranschen såväl som enskilda aktörer. Likaså har min statssekreterare Ulf Perbo haft flera överläggningar med branschens företrädare. Bland annat träffade Ulf Perbo ledningen för Trä- och möbelhusföretagen; ordförande Mikael Olsson, vd Leif Gustafsson och Daniel Wennick redan den 23 november 2010. Ulf Perbo har erbjudit sig att träffa företrädare för TMF igen. Det är sedan lång tid tillbaka beslutat att jag som bostadsminister kommer att medverka vid TMFs årsmöte den 5 maj i Stockholm. Jag är givetvis medveten om att det bolånetak som Finansinspektionen har infört har negativa effekter för nyproduktionen av bostäder. Men mot bakgrund av att hushållens totala skuldsättning stigit mycket snabbt de senaste femton åren och nära nog fördubblats som andel av disponibel inkomst sedan 1995 vore det dock oansvarigt av ansvariga myndigheter att inte genomföra åtgärder som leder till ett mer ansvarsfullt låntagande. Det finns tyvärr avskräckande internationella exempel på vad som kan hända om hushållens skuldsättning växer okontrollerat. Och den stora förloraren vid en sådan utveckling är bl.a. tillverkare av småhus. Slutligen kan nämnas att alliansregeringen under förra mandatperioden sänkte beskattningen av boendet, avskaffade den statliga fastighetsskatten och införde istället en låg kommunal avgift. För småhus innebär reformen att kostnaderna för att äga ett småhus blir lägre och förutsägbara, vilket gynnar också småhustillverkarna. STEFAN ATTEFALL (KD) bostadsminister

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook