Ingen var intresserad av Eksjö centrum

Eksjö kommun lät ta fram ett stadsmiljöprogram för att klargöra regler för hur allmänna platser skulle utsmyckas. Programmet ska också ligga till grund för bygglov.
Under hösten och vintern var programmet ute på remiss och nu konstaterar kommunledningen att inga synpunkter inkommit på förslaget till miljöprogram.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook