Debatt

Inrätta väckelsemuseet ”Smålands Jerusalem” i Rosenlunds Herrgård

Smålands Jerusalem handlar om Jönköping då, nu och i framtiden. Ett mer passande namn går inte att hitta för vår underbara stad. Men det gäller att marknadsföringen sker på rätt sätt.
Vi föreslår nu att ett historiskt museum inrättas i Rosenlunds Herrgård i Jönköping med namnet Smålands Jerusalem.

Museet kan finansieras av frikyrkorna, kommunen och privata intressenter.
I museet skulle man kunna ordna konstutställningar som anknyter till temat Smålands Jerusalem och frikyrkorörelsen. Man skulle säkert kunna få konstnärer från olika frikyrkor i Sverige och i världen att nappa på idén att ställa ut i Smålands Jerusalem.
Föreläsningar, studieverksamhet har en given plats i verksamheten. Studieförbundet Bilda har därför en given roll i museet.
Ett bibliotek bör finnas med litteratur om Smålands Jerusalem och väckelserörelserna – frikyrkorna.
En tankesmedja bör skapas, där kontakter med olika frikyrkor och dess medlemmar och naturligtvis alla andra intresserade och engagerade i hela Sverige och i hela världen kan få plats att tänka fritt och tycka fritt.
En stiftelse kan lämpligen bildas som får ta ansvar för verksamheten. I stiftelsen kan frikyrkor, studieförbundet Bilda och privata aktörer (som satsat pengar) beredas plats.
Nu har vi debattörer tänkt fritt och tyckt fritt. Vi hoppas nu på en öppen debatt där insikter och åsikter får mötas.

Krister Leimola, pastor International Church, Jönköping
Dan Rosendahl, pastor, kårledare Svenska Frälsningsarmén, Jönköping
Hans Mannefred, folkbildare, fristående samhällsdebattör

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

5 Comments

 1. När visionen blir verklighet kommer jag till ”Smålands Jerusalem”.
  Jag är född i Jönköping och hör till en familj som var företrädare för frikyrkorörelsen – med min far som ledare och predikant.
  Min nyfikenhet kommer att riktas till med vilken frimodighet dåvarande (på 1940-50-tal) väckelseröreslens företrädare har insikt om och öppet kan tala om hur den tidens ungdomar påtvingades de äldres (äldstes) krav om idialistiskt levnadsmönster.
  Det behöver inte nämnas för det vet alla om – den väsenskillda uppfattningen av i dag att tron sitter inte i det yttre den är grundad djupare än så.
  Kulturarv är till för att vårdas, att kunna blicka bakåt, ger ökad förutsättning att nå förståelse för förändringar som ständigt sker både i ”Smålands Jerusalem” och i Vetlanda där jag är uppväxt och lever ett rikt liv.

 2. Ibland fattar jag ingenting av vad du skriver Jack! Men hoppas att du som jag anser att inga skattepengar skall finansiera nånting som har religiösa förtecken. <- PUNKT

  1. Fredrik, – jag är ändå tacksam för att du läser. Av din synpunkt lär jag få skärpa mig för en tydligare retorik. Som opinionsbildare vill jag inte ta avstånd från oliktänkande, snarare ökar min drivkraft när mina inlägg betyder något även för dig.
   Kulturarv om det vilar på religiös eller profan grund kan vi värdera olika. Jag har respekt för att alla samhällsföreteelser kan vara värda att bli påminda om, som nu i förslaget om ett ”väckelsemusem”.
   Jag kommer att ta mig dit om det förverkligas.
   Finansiering av sådant som har religiösa förtecken påstår jag att du även deltar i redan genom alla typer av transfereringar som förekommer genom våra bidrag till skattekollektivet.
   Du sätter punkt det gör inte jag.
   Jag ser förutsättningar för att fler som har synpunkter på ett ”väckelsemuseum i Smålands Jerusalem” – kommer ut i öppet meningsutbyte, med signatur eller öppet redovisat namn.
   Jag är medlem i Svenska Kyrkan och mitt bidrag till deras verksamhet redovisas på skattsedeln.
   Vad gott vi har det i vårt Sverige som har tillåtelse att få ge uttryck för vad som engagerar oss och skapar drivkraft för deltagande i öppet meningsutbyte.
   Tack Fredrik för att du bryr dig.

 3. Tack för klargörandet. Stat vs kyrka-debatten själv dör väl om en generation eller två när det är omöjligt att tillfredsställa alla sorters religioner som finns.

 4. Ett ”väckelsemuséum” torde vara en helt tokig benämning på ett historiskt museum!
  Varför inte använda ett begrepp som ”Smålands Jerusalems frikyrkliga historia” då får man ju även med en del av den lokala ortens särskilda ställning i sammanhanget?
  Vad menar idéskaparna till ”väckelsemuséet” att begreppet avser?

Kommentarer avstängda