Inte acceptabelt att tvångsäktenskap inte straffas | Höglandsnytt
Debatt Opinion

Inte acceptabelt att tvångsäktenskap inte straffas

Tvångs- och barnäktenskap förekommer i Sverige, trots att det i lag är förbjudet. Det är dock inte kriminaliserat.

Det vill säga det finns inget straff att döma ut för den som bryter mot lagen. Detta är förstås inte acceptabelt, därför har jag motionerat till riksdagen för att få till stånd en ändring. Det ska inte bara vara förbjudet, det ska också vara straffbart att tvinga någon till ett oönskat äktenskap!

I Sverige har alla barn och ungdomar rätt till en trygg uppväxt och som vuxna har de rätt att välja vem de vill leva med. För de flesta råder ingen tvekan om kärlekens kraft. Det egna valet, vem man blir kär i och väljer att leva sitt liv med är en självklarhet. Dock inte för alla.

Många unga kvinnor i Sverige lever under andra premisser och sociala normer. Varje år blir både kvinnor och män bortgifta mot sin vilja eller tvingas ingå i så kallade arrangerade äktenskap. Undersökningar som gjorts visar att över 70 000 unga människor anser att de själva inte får eller kan välja sin partner fritt. Därför tillsatte Alliansregeringen en utredning för att stärka skyddet mot tvångs- och barnäktenskap.

Utredningen är nu klar. Den visar bl a att hundratals personer i Sverige varje år har en akut risk för att bli gifta mot sin vilja. Utredningen föreslår därför – precis som jag motionerat om – att tvångsäktenskap ska kriminaliseras genom en särskild straffbestämmelse, detsamma gäller för barnäktenskap. Dessutom föreslås det bli kriminaliserat att vilseleda (lura) och förmå någon att resa till ett annat land i syfte att där tvingas till äktenskap.

Nu ska regeringen ta ställning till utredningen och dess förslag. Min egen uppfattning är sedan länge kristallklar – och jag är mycket glad att även utredningen delar min mening. Jag utgår från att regeringen också gör det. Alla ska ha rätt att välja den partner de vill leva sitt liv med. Tvång är inte acceptabelt, aldrig någonsin. Och den som bryter mot lag ska också kunna straffas för det.

Magdalena Andersson (m), riksdagsledamot Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook