Nyheter

Inte ett krav – men en rad påpekanden

Pedagogerna vid skolan i Ekenässjön har skrivit ett brev till politikerna i Vetlanda. Det är ett brev, som till skillnad från de flesta sådana inte innehåller några krav. Däremot gör man en rad konstateranden under rubriken ”Vi är trångbodda!”

Brevet talar saktmodigt om vad som hänt genom åren, alltsedan skolan byggdes 1969. Den gamla skolan fanns kvar och användes för flera klasser.

Åren 1982/83 byggdes skolan till för då skulle alla klasser in under samma tak – utom slöjden för den blev kvar på gamla skolan.

År 1995 fick förskoleklass och fritidshem ta över två klassrum.

Vid sekelskiftet kom flyktingförläggningen. Förberedelseklass startas i ett konferensrum i idrottshallen. År 2008 får förberedelseklassen ett av klassrummen. År 2009 flyttar textil- och metallslöjd in i lokaler under matsalen, där tidigare ett klasrum låg.

Under årens lopp har nya verksamheter plockats in utan att skolan byggts.

Förberedelseklassen har en elevgrupp från år 1-6. Den behöver ett klassrum till.

Det är sårt att hitta urymmen för modersmålslärare. Behovet har ökat med tanke att skolan blivit mångkulturell. Lärarna måste ha någonstans att undervisa.

Möjligheten att dela klasser för att tillfredsställa eleves behov är mycket begränsad.

Dessutom saknar skolan*musikrum;*kök för hemkunskap;*utrymme för specialpdagog, talpedagog, kurator, skolpsykolog m m;*utrymme för matteverkstad.

Man konstaterar att barnantalen har ökat och fortsätter att öka – varje läsår.

Barnantalet på fritids är mycket stort – uner 2011 har det varit 80.

Men några önskemål framför inte pedagogerna. Kanhända när man förhoppningen att politikerna ska tänka själva.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook