Nyheter Vetlanda

Inte färre barn i Skede i framtiden

Antalet barn som beräknas gå i Skede skola minskar inte de närmaste fem åren. Vetlanda kommuns barn- och utbildningsnämnd har beslutat lägga ner skolan. Enligt en enkät var en majoritet av föräldrar, barn och personal emot nedläggning. Ett övervägt alternativ för skollokalerna är en rivning som kostar en miljon men då slipper också kommunen driftskostnader.

37 barn går i Skede skola under pågående läsår. En kommunförvaltningens beräkningar sjunker detta antal till 34 nästa läsår för att året därpå öka till 40. Läsåret 2016/17 beräknas 35 barn gå i Skede skola (om den fortfarande är kvar då). Beräkningarna tar inte hänsyn till in- och utflyttning.
I en enkät till personal, elever och föräldrar svarade 17 av 34 av de ville ha skolan kvar, 15 var, enligt kommun för en nedläggning.

Det är också osäkert vad kommunen ska göra med de tomma skolokalerna efter en eventuell nedläggning. I utredningen överlägger kommunen att riva byggnaderna. Det kostar i så fall en miljon kronor men då slipper man framtida driftskostnader. Andra lösningar är att låta föreningar hyra lokalerna men kommunen har inte utrett behovet av samlingslokaler; eller att bygga om skolan till bostäder.

Nedläggningen ska upp i kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook