Eksjö

”Inte längre säkert” – Eksjö kommun slår larm om ensamkommande flyktingbarn

”Till följd av det stora antalet ensamkommande barn som anvisats och fortsatt anvisas till Eksjö kommun sedan juni 2015 har Biståndsenhetens barn- och ungdomsgrupp fått en mycket hög arbetsbelastning. På grund av den höga arbetsbelastningen görs nu bedömningen att ärendena kring ensamkommande barn inte längre kan hanteras som lagen kräver på ett rättssäkert sätt”, skriver Ulla Henriksson, socialchef och Annelie Hägg (c), kommunstyrelsens ordförande i ett nyhetsmeddelande idag onsdag.

Bland annat genomförs utredningar inför placeringar, uppföljningar av placerade barn, samt utredningar och dokumentation inte som lagstadgat enligt socialtjänstlagen. Vidare kan ensamkommande barn och ungdomar komma att placeras i hem som varken är välkända eller utredda, barnen och ungdomarna matchas inte på det sätt som socialtjänstlagen avser, och familjehemmen får inte den handledning och utbildning som de behöver.

Två socialsekreterare handlägger idag sammanlagt 37 pågående utredningar och 75 pågående placeringar av ensamkommande barn och ungdomar. En siffra som ökar konstant för varje vecka. Utöver detta råder det även en stor brist på boendeplatser i kommunen. Arbete med att rekrytera fler medarbetare pågår kontinuerligt, men det är för närvarande oerhört svårt, både nationellt och lokalt, att rekrytera socialsekreterare.

Medarbetarna vid Biståndsenhetens barn- och ungdomsgrupp arbetar hårt för att göra det allra bästa för barnen och ungdomarna. De är mycket lojala, flexibla, ambitiösa och kompetenta. Enhetschefen för barn- och ungdomsgruppen uttrycker dock en stor oro kring hur länge de kommer att orka med nuvarande arbetssituation, och att det inte längre kan säkerställas att medarbetarna har en rimlig och god arbetsmiljö utifrån den arbetsbelastning de har.

Information kring detta har getts till socialnämnden och kommunstyrelsen vid Eksjö kommun. Eksjö kommun kommer även att informera Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den rådande arbetssituationen.

Ulla Henriksson, socialchef
Annelie Hägg (c), kommunstyrelsens ordförande

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook