Nyheter

Inte lika många döda barn

Allt färre barn avlider på grund av olyckor och skadehändelser. Dödstalen ligger nu på den lägsta nivån sedan 1970-talet, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Färre barn skrivs också in på sjukhus till följd av olyckor.

Vart fjärde år sammanställer Socialstyrelsen statistik över dödsfall och skador bland barn som skett genom olyckor, övergrepp och avsiktligt självdestruktiva handlingar. Den senaste rapporten, som omfattar åren 2010-2013, visar att både dödsfall och sjukhusvistelser fortsätter att minska. I början av1970-talet avled drygt 400 barn till följd av olyckor och skadehändelser. De senaste åren har det rört sig om ungefär 70 barn per år. Under 2013 var siffran den lägsta någonsin med 58 avlidna.
”Ungefär hälften av dödsfallen berodde på en olycka, 40 procent avled till följd av självmord och 10 procent genom att en annan person avsiktligt tagit livet av dem”, säger utredaren Pernilla Fagerström.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook