Debatt Opinion

”Invandrare, zigenare, bärplockare och svenskar”

För ca 70 år sedan när ”negrer” (färgade, även kallade negrer kom till Sverige) var alla ”negrer” goda människor. Den som råkade påstå att någon kunde varaond, kriminell etc klassades direkt som rasist.
Ju mer vi lärt känna människor från andra länder ju mer har i alla fall flertalet förstått att dessa vad gäller moral, laglydighet, gott och ont etc inte skiljer sig nämnvärt från det svenska kollektivet. Likaväl som det finns skurkaktiga, onda, goda, usla svenskar finns det sådana i det kollektiv som tar sig till Sverige.
Problemet är de två ytterlighetsriktningarna där ena riktningen fortfarande anser att alla invandrare, zigenare, bärplockare enbart består av goda människor och vad de än gör tar dem i försvar och inte ställer några som helst krav som är naturligt då det gäller svenskar. Dessa är de s k salongsradikalerna. Det främsta kännetecknet för dessa är att de inte har någon verklig arbetslivserfarenhet. De har därmed inte fått ett naturligt förhållningssätt till verkligheten. De saknar ofta en ideologisk grund eller stabil värdegrund att stå på.
Därför intar de oftast ett opportunt förhållningssätt i sitt arbete där de tror sig genom kravlöshet och alltid överslätande attityder vara särskilt humana. Ett gott exempel på en salongsradikal är t ex integrationsministern Ullenhag. Men han är givetvis inte ensam. Dessa ideologiskt och värdemässigt vaga personer återfinns i samtliga partier men tyvärr blir de fler och fler på tjänster inom stat och kommun.
Den andra ytterligheten är ”hatmänniskorna” som är fastlåsta i tron att människor i grunden är olika vilket inte stämmer med verkligheten. Däremot är invandrares handlingsmönster och värderingar ofta annorlunda än t ex den inhemska befolkningen pga av sedvänjor, tradition, kultur och religion.
Det stora problemet här är att politikerna inte vill ta i detta och ge de inkommande en ordentlig introduktion om allmänt vedertagna värdenormer,
lagar, förhållande mellan kvinna och man liksom att religionen inte får ha något tvingande inflytande på individen etc. Dessa hatmänniskor visar ofta på verkliga problem vad gäller t ex invandringen men tas inte på allvar därför att de ofta står/stått för rasistiska värderingar och mindre ofta betonat sakliga och vettiga lösningar.
Skall främlingsfientlighet, rasism etc kunna begränsas är det viktigt att myndigheterna behandlar svenska och invandrare lika. Det finns en flathet och tveksamhet vad gäller myndigheternas sätt att ta tag i oegentligheter, brott mot allmänt vedertagna värderingar etc begångna av invandrare. Räddhågan från medierna att redovisa brott begångna av invandrare är slående. Detta får många svenskar att reagera med främlingsfientlighet. Det är väl helt klart att man t ex inte värnar de muslimska kvinnornas rättigheter gentemot islam, kulturella ojämlikheter mellam man och kvinna som görs t ex vad beträffar den svenska kyrkan etc.
Ett ex på flatheten hos myndigheterna är t ex bärplockarlägret utanför Tierp. Här upplåter Stora Enso och kommunen mark för ett bärplockarläger för ca 400 personer. Detta gör man utan att ta ansvar för de sanitära olägenheter som uppstår t ex i avsaknad av toaletter och vatten. Varje person kan ju tänka sig hur området inte långt från bebyggelsen ser ut och luktar när dessa personer gjort sin behov i den intilliggande skogen! Vem som helst kunde bli invandrarfientlig för sådant.
Det är väl heller ingen hemlighet att vi i Sverige fått in mer organiserad brottslighet efter Schengenavtalet (ett EU avtal). Det har inneburit att alla EU-medborgare har rätt att ta sig in i Sverige utan att vi har möjlighet att kontrollera om de är grova brottslingar eller ej.

Olle Ljungbeck

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

  1. Mycket bra skrivet Olle! Stämmer precis. Den välkända psykiatrikern Sten Levander sa för tio år sedan att den farligaste ”ismen” i Sverige nu är ”snällismen”. Det kravlösa samhälle vi nu fått gynnar ingen tyvärr.

Kommentarer avstängda