Debatt

Jag väntar på din åsikt om EU-politiken, Håkan Juholt

Jag kommer att fortsätta skriva till dig och medierna tills du svarat.

I dag pågår i EU en ideologisk styrning mot ett ultra konservativt och extremt marknadsliberalt samhälle i Europa. Man är på väg att sopa bort allt som har med klassisk socialdemokratisk politik att göra. Senast var det Keynianismen som närmast förbjöds. Men man är nu på väg att också föreskriva hur stor den offentliga sektorn får vara och vad den får omfatta. Den offentliga sektorn är välfärdssamhällets grundbult och dess storlek skall endast avgöras av folken själva. Men i fråga efter fråga går nu EU in och styr bort från det vi socialdemokrater anser vara en förutsättning för jämlikhet, jämställdhet och ekonomisk stabilitet och icke minst demokrati. EU : s politik syftar inte till det nämnda utan till en segregering av befolkningen i unionens stater. Man håller på att ta ifrån arbetare och löntagare alla deras rättigheter. Några är slopande av kollektivavtalen (Lavaldomen), försök att styra lönebildningen, inskränkning i arbetsmiljölagstiftningen etc. Det är ingen överdrift att påstå att EU är på väg att skapa ett europeiskt proletariat fullt i klass med det mexicanska lantarbetarproblemet. Hundratusentals kvinnor och män har för att söka sin utkomst lämnat sina hemländer där barnen ofta får gå vind för våg. Dagens arbetare i Europa är på väg att bli de nya zigenarna. Deras framtid är usla löner, dåliga boendeförhållanden, uselt arbetarskydd etc etc. De får kanske möjlighet att i motsats till nomenklaturan inom EU på sin höjd träffa sina barn en eller två gånger om året. De får ingen hjälp till hemresor etc. Vilken framtid har deras barn i förhållanden till politikernas och byråkraternas barn i Bryssel som har privilegier fullt i klass med de arabiska ledare och deras lakejer som nu störtas? Jag håller inte för otroligt att en gnista därifrån mycket väl kan tända en brand i unionen på grund av den politiska dårskap som accelererar för var dag som går.

Varje riktig och äkta socialdemokrat borde nu rikta sin vrede mot EU-ledarna för vad som bl a sker i Grekland, Portugal, Spanien etc men också generellt mot den förda politiken. Jag hör aldrig ett ord från varken de svenska socialdemokraterna, de svenska socialdemokratiska EU-parlamentarikerna eller de Europeiska socialdemokraterna. Jag hör inte heller mycket från LO utom möjligen slavens krypande tack om EU någon gång går organisationen till mötes i en detaljfråga.

Jag vill också att Du tar strid mot Borg för hans översittarfasoner och extrema ideologiska fanatism när han riktar sig mot de stater som EU på alla sätt försöker lamslå. Ingen som har den minsta kunskap om ekonomi kan tro att de länder som här nämnts kommer att ha någon som helst chans att lyfta sig ur den situation de nu är i. Därmed kommer inte heller unionen att bli konkurrenskraftig därför att köpkraften kommer att störtdyka eftersom det inte finns löner som gör det möjligt för folken att konsumera.

Ingen av de EU-parlamentariker socialdemokratin har sänt till EU har på något sätt sökt hävda de socialdemokratiska grundideérna. I stället röstar man i flertalet fall med högern. Den politik som dessa socialdemokrater ställer upp på kommer att innebära välfärdsstatens slut.

En annan fråga som kan ge dig en plats i historien vill jag ta upp. En mycket stor den av Sveriges baslivsmedel produceras långt bort från Sverige. Du skulle förbättra miljön avsevärt om Du som mål sätter upp att Sverige skall bli självförsörjande på baslivsmedel. Då kan vi få ett levande Sverige från Karesuando i norr till Smygehuk i söder. Sverige har de bästa förutsättningarna i världen för odling av såväl animaliska som vegetabiliska livsmedel. Ta större delen av de miljarder vi får tillbaka på vår insats till EU (ca 10 milj) och satsa dem på små och medelstora jordbruk. Då klarar vi vår självförsörjning och begränsar koldioxidutsläppen enormt.

Det är en ödets ironi att den enda parlamentariker som på något sätt söker hävda de värderingar och ideal som är arbetarrörelsens rötter är vänsterpartisten Eva-Britt Svensson.

Vi är många som tror på dig Håkan Juholt men skall vi rösta på dig vid nästa val måste Du klart bekänna färg och våga ta strid i de här frågorna. Annars blir Du ingen vinnare. För min egen del är det uteslutet att rösta på partiet om Du inte tydligt markerar att den politik EU i dag för kommer Du att bestämt gå emot vid en kommande valseger.

OLLE LJUNGBECKGävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook