JÄGARNA VARGARGA: STOPPA GALENSKAPEN! | Höglandsnytt
Debatt Höglandet

JÄGARNA VARGARGA: STOPPA GALENSKAPEN!

”Det är med bestörtning som Jägarnas Riksförbunds årsstämma noterar att Naturvårdsverket väljer att omöjliggöra vargjakt under 2019. Årsstämman anser att tilltron till förvaltande myndigheter i och med Naturvårdsverkets beslut nu är borta. För Jägarnas Riksförbund är det en självklarhet att vargen ska jagas”, lyder ett uttalande från Jägarnas Riksförbund stämma.

Den uteblivna vargjakten beror på synen att vargen är viktigare än människan. Så länge biologi, bevarandestatus och genetisk status sätts före människorna som lever, bor och jagar i områden med varg kommer någon framgång aldrig att nås. För Jägarnas Riksförbund är det självklart att fokus i all viltförvaltning ska utgå från människorna som berörs. Det är den totala bristen på detta som lett fram till ställningstagandet Nej till frilevande varg.

Vid varje tillfälle som vargförvaltningen har varit föremål för diskussion har det från myndigheternas håll framförts att människorna är viktiga. Tyvärr kan vi med detta notera att det enbart har varit tomma ord och att någon faktisk hänsyn inte tas till de människor som påverkas.

Jägarnas Riksförbund uppmanar därför Regeringen att omgående förverkliga det som är beslutat för förvaltningen av vargen, nämligen att människorna som drabbas sätts i fokus.

Conny Sandström
Stämmoordförande

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook