Debatt Nässjö

Järnvägen är hotad – stort möte i Nässjö

Under tisdagen genomfördes en stor järnvägskonferens i Nässjö. Tanken är att uppmärksamma det statliga hotet mot lokala järnvägar.

”Anledningen till konferensen är vår oro för att Trafikverkets förslag till Inriktningsunderlag inför transpor­t­infra­strukturplanering 2018-2029 ska innebära ytterligare järnvägsslakt genom otillräckligt underhåll av vad man kallar lågtrafikerade banor. Det ger lägre hastighet och axeltryck och så småningom nedläggning. Trafikverket skriver rakt av: Vi måste våga göra prioriteringar för att avveckla olönsamma järnvägar och köra med buss i stället. Det innebär avfolkning för drabbade kommuner. Med upprustad bana kunde man få mångdubblad trafik och halverad restid mot för med buss. Det är så lönsamt med en upprustning att det vore motiverat att låna pengar till. Enligt förslaget kommer inga inga nya järnvägsinvesteringar som inte påbörjats 2018 att kunna göras. Detta för att få medel till trimning och ökat underhåll, men bara för de stora banorna. Underhållsskulden är så stor att pengarna inte räcker till mer än de banor som leder in till storstäder och de emellan dem. Därför vill vi att kommuner efter hotade banor, och de är många i Småland, skall samla sig till en gemensam manifestation”, säger Hans Sternlycke, ordförande för föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet.

På konferensen medverkade bl a järnvägsutredaren Per Corshammar som anlitats av bl a Tranås kommun inför bygget av höghastighetsjärnvägen; Oskar Fröidh, forskare på KTH och Eje Larsson, strategisk planerare på Tåg i Bergslagen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook