Ekonomi Jönköping

JÄTTEAFFÄR: Hel skola säljs till stort fastighetsbolag

Fastighets AB Stenvalvet (publ) utökar sitt fastighetsbestånd i Jönköping via förvärv av fastigheten Elektronen 3 för ca 250 mkr. Affären sker genom förvärv av Huskvarnen Holding AB (publ), ett bolag bildat och förvaltat av Pareto. Fastigheten tillträddes under juli månad.

Fastigheten utgörs av ca 10 000 kvm undervisningslokaler och hyrs till övervägande del av Internationella Engelska skolan, som sedan tidigare är en etablerad hyresgäst hos Stenvalvet. Fastigheten kommer att förvaltas av Stenvalvets förvaltningskontor i Jönköping som etablerats under året.

Stenvalvets har i och med affären genomfört tre förvärv i Jönköping på drygt ett år och portföljen uppgår nu till ca 30 000 kvm lokaler.

”Bolaget kommer aktivt söka fortsatta investeringar i förvaltningsfastigheter och projekt i regionen eftersom Jönköping är en prioriterad ort. Förvärvet av fastigheten Elektronen 3 ligger helt i linje med Stenvalvets strategi att utöka sitt fastighetsbestånd i Jönköpingsregionen. Förvaltningsbeståndet i regionen ger oss nu en plattform för att fortsätta utveckla lokaler för samhällsservice för vårt eget ägande och förvaltning”, säger Sara Östmark, Stenvalvets vVD och Affärsutvecklingschef, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook