Ekonomi Jönköpings län

JÄTTEAFFÄR – tänker anställa 600 personer

Husindustrin på Höglandet och i Jönköpings län fortsätter att booma. Efter flera framgångar på Höglandet slår nu ett annat länsbaserat bolag till rejält. Det kan bli 600 nya jobb.

Skillingarydsbaserade modulhustillverkaren Zenergy har ingått en avsiktsförklaring med nationella fastighetsjätten K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB.

Det handlar dels om beställning av Zenergy ZIP-Bostäder till ett värde om ca 700 miljoner kr och dels genom möjligt delägarskap där Karlsson Equity tar kontroll över bolaget genom införande av nya röststarka a-aktier.

Styrelsen för Zenergy AB (publ) avser att kalla till extra bolagsstämma för beslut om ändring av bolagsordning, införande av nytt aktieslag samt emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av tecknings-optioner.

”Det är med stor glädje och tillförsikt som vi ingår ett långtgående samarbete med Zenergy där vi som bolag kan verka i symbios. Ett utnyttjande av optionen bidrar till att vi som aktiv ägare skulle kunna hitta effektiviseringar och skalfördelar med vår egna byggverksamhet som idag ryms inom koncernen” säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter, i ett pressmeddelande.

Enligt uppgifter till Värnamo nyheter från Zenergys bolagsledning behövs nu nyanställningar och det kan bli ca 600 nya jobb, bl a marknadskoordinator, kalkylerare, konstruktörer, controller, produktionsberedare och inköpare.
Om det blir som det är tänkt har husindustrin i Jönköpings län och på Höglandet på kort tid gett ca 1000 nya jobb.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook