Höglandet Jönköping

JÄTTEBYGGET: Lättar på trycket – breddar rv 40

För att öka trafiksäkerheten och minska köerna på väg 40 och väg 26 ska Svevia på uppdrag av Trafikverket göra en ombyggnation av Trafikplats Hedentorp i Jönköping.

Pendlare och transportföretag som dagligen kör till och från Jönköping på väg 40 mot Göteborg känner väl till problemet med bilköer under de mest trafikintensiva tidpunkterna under dagen. För att öka trafiksäkerheten och skapa ett bättre trafikflöde kommer trafikplatsen att byggas ut med ett extra körfält, en så kallad fri högersväng, förbi rondellen för trafik från Jönköping (väg40) mot Habo/Mullsjö/Falköping (väg 26/47/195) samt breddning av avfarten från väg 40.

– Det här är en lösning som kommer att lätta på trycket i rondellen och minska olycksriskerna som uppstår med köbildning på påfartsramperna, säger Johan Andersson, arbetschef på Svevia, i ett pressmeddelande.

Svevias uppdrag omfattar urschaktning och nyanläggning av nytt körfält, samt breddning av avfart. I uppdraget ingår även en att bygga en ny bro som blir en del av väg 26. Bron byggs för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av området längs väg 26 som Jönköping kommun planerar.

– Vi börjar med att skapa en tillfällig förbifart för att så långt som möjligt minska trafikstörningar under ombyggnationen, säger Andersson.

Att lösa det stora beroendet som finns av väg 40 och tillfälligt leda om trafiken kommer enligt Johan Andersson att vara den stora utmaningen i projektet.

– Det är alltid utmanande att jobba i trafikintensiva miljöer. Först och främst handlar det om att prioritera säkerheten för trafikanterna samt för våra medarbetare och arbetsfordon. Här kommer vi att jobba i nära samarbete med vår kund Trafikverket för att hitta bästa möjliga lösningar.

Projektet som startade förra veckan planeras vara klart efter sommaren 2019. Anbudet är värt 25 miljoner kronor.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook