Nässjö

Jättegrävningen i Nässjö – så påverkas du

Kommunala energibolaget Nässjö Affärsverk har inlett en stor uppgrävning av Rådhusgatan mitt i Nässjö för att byta ut 100 år gamla vattenledningar.

Det är ett stort projekt som väntas vara klart någon gång i november. Det handlar om en uppgrävning av Rådhusgatan mellan Skolgatan och Stortorget.

Under arbetets gång kommer respektive etapp av vägen att vara avstängd för genomfartstrafik.
Boende utmed vägen kommer att drabbas av trafikstörningar. Förhoppningen är dock att det ska gå att köra fram till sina hus. Busstrafiken påverkas också. Under byggtiden måste också vatten och fjärrvärme stängas av under kortare tidsrymder.

När ledningarna är utbytta asfalteras gatan men med en provisorisk asfalt eftersom gatan under nästa år ska förnyas och få ett utseende i stil Rådhusgatan mellan Stortorget och Bangårdsgatan.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook