Debatt

Jättemånga missar tillägget i föräldrapenningen


Över en miljon löntagare som är anslutna till LOs kollektivavtal har sedan 2014 möjlighet att utöka sin föräldrapenning till 90 procent av lönen i 180 dagar via Föräldrapenningstillägget (FPT). LO visar nu att det kan vara så många som en av tre berättigade som inte får del av detta tillägg, säger Thomas Olsson, ordförande, LO-distriktet i Jönköping i ett opinionsinlägg

Tillägget förhandlades fram för att öka männens andel av uttaget av föräldrapenning men har kanske framförallt fungerat som en ekonomisk förstärkning för låginkomsttagare. Ersättningen är även vid väldigt låga inkomster högre än barnbidraget och kompenserar också för att jobbskatteavdraget försvinner för barnlediga.

För en vanlig familj med två LO-medlemmar kan försäkringen ge en lättnad av de snäva marginaler som finns.
Eftersom jobbskatteavdraget försvinner och lönen sänks blir det ganska stor andel av inkomsten som försvinner när man blir förälder. Att inte fler f år del av sin försäkring är därför väldigt olyckligt.

LOs rapport visar att det i Jönköpings län är 1356 föräldrar som tagit del av föräldrapenningstillägget.
För ett jämställt föräldrapenningsuttag krävs en jämställd och trygg arbetsmarknad, dit har vi långt kvar. Mäns andel av uttag av FTP är större än andelen arbetarmän som tar ut föräldraledighet så tillägget kan ändå ha viss jämställdhetseffekt, i Jönköpings län är ändå bara 23 procent av dagarna utbetalade till män.

Thomas Olsson, ordförande, LO-distriktet i Jönköping

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook