Ekonomi Höglandet Hultsfred Vimmerby

JÄTTESUCCÉN – 0,7 MILJARDER KR – Höglandsföretaget ökar 28 PROCENT

Sågverkskoncernen Bergs timber med säte i Mörlunda redovisar nu sin delårsrapport.

Delårsperioden (1 september 2017 – 28 februari 2018):

Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning på 676,2 Mnkr (528,5) vilket innebär en ökning med 28 %.
Rörelseresultatet blev 34,7 Mnkr (3,9). Resultatet efter skatt uppgår till 25,4 Mnkr (0,4), och resultatet per aktie uppgår till 0,15 kronor (0,00).

Styrelsen för Bergs Timber AB har beslutat om att investera 27,5 Mnkr i en ombyggnad av såglinjen i Vimmerby. Investeringen ökar effektiviteten vid sågen och ger ett förbättrat sågutbyte.
Den 22 januari tecknade Bergs Timber en avsiktsförklaring om förvärv av Norvik hf:s verksamheter i Baltikum och Storbritannien. Arbetet med den fortsatta förvärvsprocessen har löpt på enligt plan och bedömning är att transaktionen skall kunna slutföras under maj månad.

Andra kvartalet (1 december 2017 – 28 februari 2018)

Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 331,9 Mnkr (258,3) vilket innebär en ökning med 28 %.
Rörelseresultatet uppgår till 13,7 Mnkr (-1,5) och resultatet efter skatt blev 9,6 Mnkr (-2,9). Detta ger ett resultat per aktie på 0,06 kronor (-0,02).
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -10,4 Mnkr (-29,9), vilket är 19,5 Mnkr bättre jämfört med samma period föregående år.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook