Jättetillväxt och massor av ordrar – Stora Höglandsbolaget rasade ändå | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet

Jättetillväxt och massor av ordrar – Stora Höglandsbolaget rasade ändå

Stark tillväxt, ökad orderingång samt förbättrat rörelseresultat. Så sammanfattar ledningen för stockholmsbörsnoterade möbelkoncernen Lammhults design group årets första kvartal. Aktien dök på börsen som en reaktion.

Kvartalsrapporten:
Nettoomsättning: 234,0 mkr (170,5)
Rörelseresultat: 8,3 mkr (5,4)
Orderingång: 264,4 mkr (168,1)
Orderstock: 177,7 mkr (115,7)
Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,67 kr (0,42)

”Första kvartalet 2017 gav en omsättningstillväxt på 37 %, varav 11 % var organisk. Vi ser fortsatt en positiv utveckling på våra huvudmarknader, där framför allt den norska marknaden börjar visa tillväxt igen. Abstracta och Lammhults Möbel har haft en positiv utveckling såväl i Sverige som på flera av våra exportmarknader. Våra senaste förvärv, Morgana och Ragnars, har visat ett starkt första kvartal. För Public Interiors har Tyskland och Danmark gått något sämre än förväntat, men övriga marknader har utvecklats väl. Vi har erhållit ett antal större projekt under kvartalet och ett flertal av dessa kommer att levereras löpande under året. Vi går in i andra kvartalet med en orderstock som överstiger föregående år med 54 %, varav 9 % organiskt, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt god tillväxt under 2017.”, kommenterar VD och koncernchef Fredrik Asplund.

Orderingången i första kvartalet ökade med 57 %, varav 17 % organiskt
Rörelsemarginalen ökade under kvartalet med 0,3 procentenheter mot föregående år och uppgick till 3,5 %.
Aktien dök med 5,6 procent under torsdagens handel, mer än dubbelt så mycket som utdelningens värde.

.”

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook