JERUSALEM! Jönköpingsbo har SKRIVIT NY BIBEL | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet Jönköping Toppnyheter

JERUSALEM! Jönköpingsbo har SKRIVIT NY BIBEL

Jönköpingsbo har nu skrivit vad statliga myndigheten Skogsstyrelsen kallar en ny naturvårdsbibel. Bibeln beskriver 600 arter i skogen.

Men nu finns en helt ny och utvecklad bok om signalarter och andra naturvårdsarter med titeln Skyddsvärd skog. Boken är skriven av Johan Nitare från Jönköping, ekolog vid Skogsstyrelsen.

– Min förhoppning är att boken ska underlätta naturvårdsarbetet och successivt ge fördjupad kunskap om våra naturvårdsarter och vad de kan berätta. Men också att den ska vara en inspirationskälla, ögonöppnare och berika tiden i skogen för alla som är intresserade och rör sig där, säger bokens författare, Johan Nitare, i ett pressmeddelande.

På nästan 600 sidor och med drygt 800 bilder beskrivs kärlväxter, mossor, lavar och svampar som kan användas som praktiska verktyg och indikatorer på skyddsvärd skog. I boken finns även beskrivningar av olika biotoper och deras behov av skötsel.

”Det är helt enkelt en bok om konsten att läsa skogen. På liknande sätt som krukskärvor och benflisor för en arkeolog kan berätta om forntida kulturer, kan närvaron av vissa arter för en skogsbiologiskt kunnig person berätta om ett områdes skogshistoria eller ekologiska särdrag”, skriver Johan Nitare i bokens förord.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook