Debatt

Jobb i svensk basindustri hotas om vänsterblocket får makten

Ungefär 375 000 personer har jobb direkt eller indirekt genom massa-, pappers-, järn- och stålindustrin eller andra delar av den elintensiva industrin. De ger jobb och välstånd – ungefär 30 procent av de svenska exportinkomsterna kommer därifrån.

Den internationella konkurrensen är dock knivskarp och högre kostnader för företagen leder till nedskärningar och nedläggningar.

 

Nu vill miljöpartiet stänga en kärnkraftsreaktor nästa mandatperiod. På sikt vill vänsterblocket också att svensk kärnkraft avvecklas helt. Det ger på sikt högre elpriser och fler pristoppar. Det visade inte minst den senaste vintern då reaktorer stod avstängda.

 

Folkpartiets budskap är tydligt. Vi vill utveckla kärnkraften – inte avveckla den. Alliansen är överens om att nya reaktorer ska kunna ersätta dagens när de blir för gamla. Det ger en trygg och klimatvänlig elförsörjning åt basindustrin.

 

Låt inte miljöpartiet hota jobben i basindustrin. För jobbens och klimatets skull – lägg din röst på Folkpartiet.

 

MAGNUS OLOFSGÅRD (Fp)

Vetlanda

Riksdagskandidat

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook