Ekonomi Eksjö Höglandet

Jönköping orsakar miljonförluster på Höglandet


En skatteväxling om färdtjänsten innebär att kommunerna på Höglandet förlorar pengar medan Jönköpings kommun tjänar.

Med start nästa år genomförs en s k skatteväxling när landstinget tar över ansvaret för färdtjänsten i länet. Växlingen innebär att att kommunskatten blir lägre och landstingsskatten högre men också att kommunerna förlorar skatteintäkter.
För Höglandskommunerna, som dras med ansträngda budgetar, och alla kommuner i länet förutom Jönköpings innebär förändringen att man tappar skatteintäkter eftersom kostnaderna för färdtjänsten är lägre än summan som skatteväxlas.
För Eksjö kommun som exempel innebär det 2,2 miljoner kronor om året (skillnad mellan 5,5 miljoner kronor i minskade skatteintäkter och 3,3 miljoner kronor i verklig kostnad).
Förlusten dämpas av en mellankommunal skatteutjämning under tre år.
[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook