Höglandet

Jönköpings län har misslyckats med miljön


[adrotate banner=”28″]
Länsstyrelsen i Jönköpings län konstaterar att länet inte kommer att nå de uppställda regionala miljömålen.

Målen ska nås till 2020 och det är än så länge bara grundvatten av god kvalitet som beräknas kunna nås till dess.
Bland annat är sjöar, vattendrag och marker fortfarande försurade. Andra mål är frisk luft, giftfri miljö och ingen övergödning.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook