Debatt

Jordbruksverket vill utrota värdefulla köksväxter

Jordbruksverket arbetar nu med nya föreskrifter för vilka köksväxter som ska få odlas i Sverige. Förslaget innebär en oerhörd byråkrati, detaljstyrning och utarmning av urvalet för olika köksväxter.

Det är inget mindre än en ren krigsförklaring mot alla mindre odlare, koloniträdgårdar och enskilda som vill ha kvar gamla fina grönsakssorter.

 

Förslaget står helt i strid med Rio-konventionen som Sveriges skrivit på och där förbundit sig att bevara mångfalden av både växter och djur. Nu lägger en statlig myndighet fram ett förslag som går stick i stäv med denna strävan.

 

Rio-konventionen är ett FN-fördrag som syftar till ”bevarande och uthålligt utnyttjande av den biologiska mångfalden. Detta innebär att varje land har ansvar för att bevara mångfalden på gennivå, artnivå och ekosystemnivå.”

 

Går förslaget igenom kommer hundratals sorter att försvinna ur marknaden. De små fröfirmor som i många fall rent ideellt bevarar gamla sorter kan inte klara de kostnader och den byråkrati som krävs för att få sorterna godkända.

 

De höga avgifterna för att få varje enskild sort godkänd klarar man helt enkelt inte. Dessutom ska varje såld fröpåse plomberas och anmälas till Jordbruksverket. Det har också satts en gräns för hur mycket man får sälja av varje sort.

 

Redan 1998 gjorde Jordbruksverket sin första framstöt mot hobbyodlare och de små fröfirmorna. Då tvingades man efter oerhörd kritik dra tillbaka förslaget. Då som nu hänvisade man till EU-direktiv. Men mycket i det nya förslaget är tillkommet av den hord av byråkrater (1180 anställda, 2009) på Jordbruksverket som på olika sätt motarbetar det svenska jordbruket. På samma sätt som de aktivt arbetar för att introducera ytterst riskabla GMO-grödor i Sverige.

 

De hotade små fröfirmornas sortiment är oerhört värdefullt då de tillhandahåller många ursprungliga ej manipulerade s k F1-sorter. Från vilka man inte kan ta eget frö från. Då de ger förkrympta plantor.

 

De små fröfirmorna tillhandahåller dessutom ett brett utbud av ekologiskt odlade fröer, till skillnad från de stora multinationella fröfirmorna.

 

Sedan man tog bort gårdsstödet för 13 000 småbruk, började räkna antal träd på naturbeten och krävde nedhuggning av gamla ädelträd, med tumstock kontrollera längden på gräset på betesvallar och med våld genomförde den helt meningslösa vaccinationskampanjen mot blåtunga finns inget förtroende kvar för vare sig Jordbruksverket eller jordbruksminister Eskil Erlandsson.

 

RUNE LANESTRAND

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook