Höglandet Toppnyheter

JUST NU: Ger sig ut på turné för att rädda Höglandet

Det handlar om att rädda skattebetalarnas pengar, säkra sjukvårdskompetens på Höglandssjukhuset och se till att patientsäkerheten upprätthålls. Årets kanske viktigaste turné är igång.

Just nu är HR-konsulter och AT-läkare i Region Jönköpings län ute på AT-turné till sju lärosäten i Sverige för att berätta hur AT–tjänstgöringen ser ut i Region Jönköpings län.

Åsa Sjögren, HR-konsult, Eksjö, Värnamo, Martin Peraic, AT-läkare Värnamo, Lovisa Hermansson, AT-läkare, Jönköping, Pia Bolmgren Svensson, HR-konsult, Värnamo, Marina Möller, AT-samordnare samt Ozan Aricak, AT-läkare Eksjö är ute i landet för att locka läkarstudenter till Höglandet.

Under två veckor besöker de läkarprogrammen i Örebro, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå, Uppsala och Stockholm. Utbildningsorterna arrangerar mässkvällar där landsting och regioner bjuds in för att presentera sig för studenterna och knyta kontakter. De träffar läkarstudenter som läser termin tio och elva, den sista terminen under grundutbildningen. För dem är det sedan dags att söka AT-tjänst där de under 21 månader får arbeta inom medicin, kirurgi, psykiatri och som avslutning sex månader inom primärvård.

– Vi har haft många riktigt bra samtal. Vi trycker på hur fantastiskt bra vi är i Region Jönköpings län och vilken bra utbildning de får här. Vi har tre AT-chefer som ständigt arbetar med att utveckla utbildningen för AT-läkarna. Vi märker också att studenterna känner till att vi ska få läkarutbildning med Jönköping som studieort. Det lockar dem som i framtiden är intresserade av att undervisa, säger Marina Möller, AT-samordnare, i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län anställer varje år 56 AT-läkare.
En ökad satsning på utbildning av egna AT-läkare är ett av sätten som regionledningen vill få bort hyrläkarna och därmed spara in massor av miljoner av skattebetalarnas pengar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook