Jönköping

Kämpar emot verkligheten – här älskar de vidskeplighet

Den vidskepliga sedan med påhittade övernaturliga väsen som måste blidkas åtminstone en gång i veckan minskar kraftigt men är fortfarande populärt i vissa delar av Jönköpings län.

Antalet besök på någon av den religiösa organisationen Svenska kyrkans tempelceremonier, s k gudstjänster, har minskat med närmare 42 procent sedan 1990, enligt organisationens egen statistik, rapporterar SR.

Det handlar om ett ras från 24 miljoner besök till 14 miljoner besök men däri ingår också vigslar och begravningar (Svenska kyrkan har mer eller mindre monopol på begravningar i Sverige – endast i Tranås och Stockholms kommuner är gravvården sekulär).

Svenska kyrkan har av hävd hållit sina huvud-tempelceremonier på söndagar, s k högmässor. De besöksantalen har minskat med närmare 60 procent.

Den församling med flest besökare i hela landet på söndagsriterna är dock Jönköping. Jönköping har sedan länge varit känt för hög kyrklighet men är nu mest känt för sexhandel, mord på hemlösa och pensionärer, förgiftat vatten o dyl.

Drygt 30 000 besök rapporterades från församlingen i Jönköping vid söndags-gudstjänsterna ifjol, enligt statistiken som SR tittat på.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook