Ekonomi Höglandet Nyheter

KAMPEN GÅR VIDARE – STRIDEN SOM KAN FÖRÄNDRA SVERIGE FÖR ALLTID

Enhetsstaten på väg att krossas.

Högsta domstolen håller huvudförhandling i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske m.m.

Måndagen den 2 september 2019 inleds huvudförhandlingen i det mål mellan Girjas sameby och staten som har pågått i sammanlagt tio år.

Hovrätten för Övre Norrland har i sin dom fastställt dels att Girjas sameby har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt och till fiske inom samebyns område, dels att staten inte i egenskap av fastighetsägare får upplåta rätten till jakt och fiske inom området. Hovrätten har dock ogillat samebyns yrkande om att samebyn har rätt att upplåta jakt- och fiskerätt utan statens samtycke.

Domen har överklagats av båda parter. Högsta domstolen ska pröva målet i dess helhet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook