Nyheter

Kändis dömd för våldtäkt (inkl straffrabatt)

Svea hovrätt har nu meddelat dom i målet med den person som i media benämns som ”kulturprofilen”.

Hovrätten dömer den person som i media benämns ”kulturprofilen” för två våldtäkter under hösten 2011. Påföljden bestäms till två och ett halvt års fängelse. Målsäganden får skadestånd.

Åklagaren har gjort gällande att den tilltalade gjort sig skyldig till våldtäkt mot målsäganden vid två tillfällen, den 5-6 oktober 2011 och den 2-3 december 2011.

Stockholms tingsrätt dömde den tilltalade för våldtäkt den 5–6 oktober 2011. Tingsrätten ansåg att han skulle dömas för vissa delar av åklagarens gärningspåstående men inte för andra. Hovrätten instämmer i de slutsatser som tingsrätten har kommit fram till. Tingsrättens dom ändras därför inte i den delen.

När det sedan gäller händelsen den 2–3 december 2011 frikände Stockholms tingsrätt den tilltalade. Hovrätten gör en annan bedömning och anser att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till våldtäkt även vid detta tillfälle.

Hovrätten anser, liksom vid bedömningen av den tidigare händelsen, att målsägandens berättelse har gett ett trovärdigt intryck. Hennes berättelse får även i centrala delar starkt stöd av vad flera vittnen uppgett att målsäganden berättat för dem. Hovrätten bedömer att målsägandens och vittnenas uppgifter är tillförlitliga och att bevisningen sammantaget är tillräcklig för en fällande dom.

Den tilltalade döms alltså för våldtäkt i två fall. Påföljden bestäms till fängelse i två år och sex månader. Hovrätten har tagit hänsyn till att det gått ovanligt lång tid från det att brotten begicks till åtalet och även till den tilltalades förhållandevis höga ålder (72 år). Med hänsyn till att hovrätten nu dömer för två våldtäkter höjs skadeståndet till målsäganden. Hovrätten är enig i sin bedömning.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook