Ekonomi Eksjö

Känt företag planerar nytt bostadsområde i EksjöDet kan bli ett nytt bostadsområde om Hjältevadsbaserade småhustillverkaren Hjältevadshus får som den vill.

Bolaget planerar att bygga 12 parhus vid Kvarnarpasjöns sydöstra strandremsa, inom befintligt strandskydd. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat ge dispens till bygget.

Det handlar att bygga på tomten där ett gammalt ödehus brann ifjol.
På fastigheten ligger ett garage, och ett par förrådsbyggnader. Rivningsanmälan har nyligen lämnats in för att kunna riva resterna av det brända huset.

Strandskydd råder på en mindre del av fastighetens nordöstra del. En remsa med blandad öppen yta och skog på mellan 60-100 meter avgränsar fastigheten från sjön. Två av de planerade parhusen kommer att tangera det rådande strandskyddet.

”De planerade parhusen kommer att uppföras i ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”, anser politikerna i samhällsbyggnadsnämnden.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook