Toppnyheter Tranås

KAOS: ENORM LÄCKA – Vattnet odrickbart – alla i kommunen måste koka vattnet


Kraftfulla följder efter att vattenledning grävdes av.

En vattenledning har grävts av i samband med ett fjärrvärmearbete i korsningen Hubbarbsvägen-Ängarydsgatan har en vattenledning grävs av. Missfärgat vatten och tryckfall ledningssystemet blev följden.

Eftersom vattenläckan är mycket stor kan tryckfall uppstå i delar av ledningsnätet vilket innebär att abonnenter får minskat tryck i kranarna eller blir helt utan vatten. Vattenläckan innebär även att vattenhastigheten i det befintliga ledningsnätet ökar vilket kan resultera i att problem att missfärgat vatten uppstår. Denna missfärgning består av höga halter av järn och mangan.

Trycket i ledningsnätet kommer att återställas när läckan är helt tätad. Missfärgningen försvinner efter att läckan är tätad och ledningsnätet urspolat.

Av säkerhetsskäl rekommenderar räddninstjänsten att koka vattnet innan användning tills vidare. Kokningsrekommendationen gäller hela Tranås kommun tills vidare. Dricksvatten finns att hämta utanför Junkaremålens skola samt Ängarydsskolan.

Räddningstjänsten uppmanar till återhållsamhet vid användande av kranvattnet. Vattenläckan medför störningar i trafiken och Hubbarpsvägen samt Ängarydsgatan är tills vidare helt avstängd för genomfartstrafik.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook