Kissade blod i sex år – sedan upptäcktes cancern | Höglandsnytt
Hultsfred Vimmerby

Kissade blod i sex år – sedan upptäcktes cancern

Ledningen för primärvårdsförvaltningen vid landstinget i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd cancerdiagnos och behandling.

Fallet gäller en 45–årig man som kom till vårdcentralen på grund av synligt blod i urinen och urinträngningar. Han träffade tre olika hyrläkare under en period av cirka två månader och behandlades med antibiotika utan effekt. Även om utvidgad utredning övervägdes vid något tillfälle togs inget beslut om remittering till urolog och röntgenutredning förrän patienten träffade ytterligare en läkare två månader efter den första kontakten. Vid utredningen hittades en cancertumör i urinblåsan, en tumör som krävt tre operationer och ytterligare behandling vid flera tillfällen under de senaste 16 månaderna.

Vid sjukhusets internutredning framkommer också en tidigare vårdkontakt år 2010 som rörde blod i urinen. Även vid det tillfället bedömdes att urinvägsinfektion hade orsakat symtom, vilket även urinodling talade för.

”Det går inte att fastställa om förstadium till tumör har funnits även vid detta insjuknande. Det konstateras att läkarna som undersökt patienten på grund av synligt blod i urinen borde ha föranstaltat om en snar utredning hos urolog. Att så inte gjordes har fördröjt korrekt diagnos och behandling vilket kan ha inverkat negativt på det fortsatta förloppet. Hälsocentralen har följt rutiner för introduktion och uppföljning av läkarnas behörighet och allmänna kompetens då de anlitats för hyrläkaruppdraget”, säger chefläkare Mattias Alvunger i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook