Ekonomi Nyheter

KLART: De går bygga JÄTTEFABRIKEN

Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, lämnar till Northvolt AB tillstånd för etablering och drift av anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier m.m. inom del av Bergsbyns industriområde i Skellefteå kommun.

Mark- och miljödomstolen har under torsdagen lämnat Northviolt AB tillstånd till etablering och drift av anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier m.m. i Skellefteå. Domstolen lämnade sitt tillstånd efter en ansökan från bolaget.

Samtliga remissmyndigheter har ställt sig positiva till etableringen. Flera Höglandsnära Smålandskommuner var med och ville ha fabriken hos sig.

Tillståndet, som innefattar rätt att tillverka högst 35 000 ton litiumjonbatterier per år, högst 15 000 ton metalloxider per år samt grafitelektroder till nämnda litiumjonbatterier, är förenat med ett antal villkor och vissa frågor avseende bl.a. utsläpp till vatten och luft är under en prövotid av tre år föremål för ytterligare utredning innan slutlig ställningh kan tas.

Den ansökta verksamheten ska ha satts igång senast fem år från det att domen har vunnit laga kraft. Tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook