Småland

KLART: De ska fortsätta rädda kärnkraftverket från olyckor

Räddningstjänsten i Simpevarp bedöms även fortsättningsvis kunna bedrivas i kommunal regi. Det är innebörden i en preliminär överenskommelse som i dagarna träffats mellan kärnkraftsbolaget OKG och Oskarshamns kommun.

Under några månader har OKG utvärderat det samarbetsavtal som företaget har med Oskarshamns kommun avseende den räddningstjänst som krävs för den kärntekniska verksamheten i Simpevarp. I samband med detta har jämförelser och erfarenheter av alternativa tjänsteleverantörer inhämtats.

– Vår utvärdering visar att den kommunala räddningstjänsten står sig väl i konkurrensen. Därför faller det sig naturligt att vi är överens med kommunen om att träffa en överenskommelse om ett fortsatt samarbete, säger Hans Bohlin, OKGs beställare av tjänsten, i ett pressmeddelande.

Räddningstjänsten i Simpevarp består av en heltidsstyrka på fem brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Styrkan har ansvaret för att genomföra räddningsinsatser vid olyckor på OKG och SKB tillsammans med driftpersonalens stationstekniker och bevakningsföretaget. Räddningstjänsten genomför dessutom regelbundna och återkommande utbildningar för företagens medarbetare och entreprenörer. Samtidigt medverkar den aktuella styrkan givetvis i allmänhetens tjänst i samband med olyckor i norra kommundelen.

Det samarbetsavtal mellan OKG och Oskarshamns kommun som man nu planerar att underteckna sträcker sig över minst 6 år.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook