Klart för Vetlandas 316-miljonersbygge | Höglandsnytt
Nyheter

Klart för Vetlandas 316-miljonersbygge

På måndagsförmiddagen fick VETAB, Vetlandas kommunala energibolag, ett brev man väntat på ett år och 39 dagar. Det var miljötillståndet från länsstyrelsen, som damp ner. Det var efterlängtat. Nu går förberedelserna in i slutfasen.

Ola Rosander, VETAB -VD, var nöjd, när han kunde lämna den inormationen på eftermiddagen. Upphandlingsarbetet har pågått en längre tide men nu ska bara de sista entreprenadavtalen skrivas under.

Det handlar alltså om det nya kraftvärmeverk, som xska byggas i anslutnng till det det redan befintliga men numera underdimensionerade på Stickanområdet.

”Det dyraste projektet någonsin i kommunkoncernen Vetlanda”, konstaterade Ola Rosander. ”Projektet landar på 316 miljoner!”

Det här är inte en siffra, som de fullmäktigeledanmöter, som var med och sa ja till borgen, känner igen.

”Då begärde vi och fick 275 miljoner. Vi räknar med att vi ska kunna klara oss med det.”

Det fanns ett skäl till att man intye gick ut med hela prislappen, när borgensbeloppet dryftades var affärsmässigt:

”Då hade vi haft svårare att förhandla med entreprenörer om de känt till att vi hade haft mer pengar än vad de nu kunde läsa om…”

Det är en stor anläggning som under sommaren börjar ta form: 30 meter i fyrkant och 30 meter hög.

Där ska man producera 26 Gwh el per år och värme motsvarande 106 Gwh. Den totala värmeeffekten man får ut av pannan ligger npå 27 MW.

”I princip ska vi kunna förse kommunkoncernens verksamheter i centralorten med den el de behöver.”

Även om VETAB bygger nytt betyder inte det att den gamla an läggninbgen försvinner. Den lever vidare – som back up vid behov.

Det man nu bygger är en samförbränningsanläggning, vilket ger anläggningen en stor flexibilitet vid valet av bränsle. Basen härvidlag ska utgöras av returträ, alltså rivningsvirke och träemballage och olika blandn ingar av papper och plast. Mer ovanligt är att man iockså ska kunna utnyttja slam från reningsverket – men däremot inte hushållsavfall.

KMW Energi AB får uppdraget att bygga pannan för elproduktion och allt som därtill hörer. Ett lokalt företag, Kenneth Erikssons Byggnads AB bygger lokal för personalen och för bränslehanteringen.

I juni månad sätter arbetena igång, i december 2012 ska el- och v ärnmeleveranser påpbörjas och under första kvartalet 2013 tar VETAB över byggnaderna från entreprenörerna.

I dag transporterar 35 flislastbilar i veckan in bränslet till den befintliga pannanläggningen. Tågtransporter förekommer inte alls, trots att man har räls in på området.

Till den nya anläggningen ska det räcka med 50 lastbilar i veckan – möjligen kan viss sådan transport flyttas över till järnvägen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook