Ekonomi Höglandet Jönköping Nässjö Småland

KLART: MONSTERLASTBILEN KOMMER TILL HÖGLANDET – Kör in i Nässjö


Trafikverket föreslår att öppna 450 mil väg för transporter med längre lastbilar, för positiva klimateffekter och minskade transportkostnader, bl a vägar på Höglandet.

Trafikverket pekar i ett första skede ut främst motorvägar, övriga mötesseparerade vägar och bredare vägar med hög standard som lämpliga för längre lastbilar men öppnar upp för att på sikt bredda till fler vägar än så.

Transportstyrelsen ska enligt Trafikverkets förslag få i uppdrag att formulera de tekniska egenskapskraven på de längre ekipagen. Trafikverket föreslår också att ett nytt vägmärke införs, ett lokaliseringsmärke för vägvisning av de längre fordonstågen.

Trafikverket har identifierat 900 mil väg som kan upplåtas för längre fordon i ett första skede. Men alla de 900 milen består inte av sammanhängande sträckor. Trafikverkets förslag till vilket vägnät som är lämpligt att upplåta för längre lastbilar är därför de sträckor som bildar sammanhängande transportstråk och de omfattar totalt cirka 450 mil. Det är E4, E6, E18(Karlstad-Stockholm-Kapellskär) E16(Borlänge -Gävle) E20, E22, Väg 23, (Hässleholm-Växjö, Väg 25(Ljungby-Växjö), Väg 40(Göteborg-Jönköping-Nässjö), Väg 44(Trollhättan-Uddevalla) Väg 73, Väg 56 och Väg 70(Västerås-Sala – Borlänge) samt Väg 75 (södra länken).

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook