Höglandet Jönköpings län Nyheter Småland Vimmerby

KLART: Småland har vunnit igen

Regeringen föreslår i en proposition att en ny nationalpark bildas runt sjön Åsnen i Alvesta och Tingsryds kommuner. Åsnens land- och vattenmiljöer har mycket höga naturvärden och ger plats åt ett rikt växt- och djurliv med ett stort antal rödlistade och fridlysta arter.

I nationalparkerna finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Regeringens förslag att bilda ytterligare en nationalpark är en del i satsningen på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under den långa tid det tar att bilda en ny nationalpark.

– Våra nationalparker är unika naturområden som är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Att bilda Åsnens nationalpark bidrar till att tillgängliggöra skyddad och värdefull natur för fler, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Genom att inrätta Åsnens nationalpark skapas nya och bättre möjligheter att ta emot besökare. Det kommer att göras särskilda satsningar kring information, naturvägledning och tillgänglighet för att underlätta för besökarna och för att höja kunskapen om värdefulla naturmiljöer.

Senaste gången regeringen föreslog en ny nationalpark var 2009. Nationalparken blir Smålands fjärde efter Store Mosse, Blå Jungfrun och Norra Kvill.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook