Eksjö Nässjö Vetlanda

KLASS 1-VARNING på Höglandet

Den långvariga klass 1-varningen för höga flöden på Höglandet fortsätter också att gälla under denna vecka.

Det handlar om höga flöden i Solgenån mellan Nömmen och samflödet med Emån öster om Vetlanda.

Flödena i större delen av Emån med biflöden har nu sjunkit under varningsnivå, enligt SMHI. i Solgenån ligger flödet dock fortfarande över klass 1 p g a att flera sjöar är mycket välfyllda och upprätthåller ett högt flöde nedströms.

Flödet väntas gå under nivån för klass 1 under första delen av pågående vecka.

Definition för Varning klass 1 höga flöden: Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook