Vetlanda

Knäcker budgeten i Vetlanda – många miljoner i underskott


[adrotate banner=”27″]
Enligt senaste prognos över Vetlanda kommuns bokslut för i år pekar det mot ett underskott för nämnderna på 8,8 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningen går back p g a av ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag.
För vård- och omsorgsförvaltningen är hemtjänsten som står för största underskottet med 5,8 miljoner kr.
Socialförvaltningen går back främst p g a ökade socialbidrag och ungdomar som måste placeras på institutioner.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Så här går det när socialdemokraterna skall vara med och styra den kommunala verksamheten.
    Det går inte att skylla underskott på externa faktorer såsom exempelvis ökade kostnader för bostadsanpassning. I takt med ökade kostnader som inte går att undvika på grund av lagstiftningen så måste personalkostnaderna minska i samma takt.

    Nu måste kommunledningen och politikerna utarbeta en plan för ett stålbad där stora kvastar används för att minska personalkostnaderna i förvaltningar som inte är direkt kopplad till kärnverksamheterna, vård, skola och omsorg. Innan dessa personalnedskärningar skett måste det införas stopp på invsteringar i nya byggnader. Skattefinansierade bidrag för bredband på landsbygden till glesbefolkade områden måste också stoppas innan personalnedskärningarna fått genomslag.

Kommentarer avstängda