Nyheter

Knarkar du nätdroger? Du kommer snart att åka dit

Nya nätdroger ska avslöjas av spår i urinen. En ny forskningssatsning har dragits igång.

Nya nätdroger tillkommer ständigt. Möjligheterna att identifiera de nya substanserna på narkotikamarknaden måste därför utvecklas. Forskare vid Linköpings universitet är med i ett forskningsprojekt som kan bidra i kampen mot narkotika genom att hjälpa rättskemiska laboratorier att hitta spår, så kallade metaboliter, efter nya nätdroger i urinprov.

I Sverige dör många människor av att missbruka nya psykoaktiva substanser, NPS. De kallas ofta ”designer drugs” eller ”legal highs”. Processen att få nya substanser klassade som narkotika tar tid och de kan därför köpas lagligt på internet ända tills lagstiftningen träder i kraft.

– Många tror att substanserna är ofarliga eftersom de inte är klassade som narkotika och säljs på internet. I själva verket är det precis tvärtom. Ofta har de som säljer nätdrogerna ingen aning om vilka effekter drogerna har och ännu mindre vad som är en lagom dos, säger Peter Konradsson, professor på institutionen för kemi, biologi och fysik (IFM) vid Linköpings universitet, i ett pressmeddelande.

Exempelvis orsakade drogen akrylfentanyl, som har flera hundra gånger så stark effekt som morfin, flera dödsfall i Sverige under 2016.

Nu har forskargrupper vid både tekniska och medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) tillsammans med det norska företaget Chiron AS fått forskningsmedel motsvarande 14 miljoner kronor för att identifiera och tillverka nedbrytningsprodukter, metaboliter, av olika NPS. En metabolit liknar ursprungsmolekylen och bildas i levern för att ämnet ska bli mer vattenlösligt och kunna kissas ut. För att ta reda på exakt vilken substans en person har tagit analyserar man just urinprover. Forensiska laboratorier världen över behöver därför ha tillgång till metaboliter av aktuella nätdroger.

– Det första steget är att ta reda på vilka NPS-metaboliter som bildas i kroppen eftersom det är dessa som behövs för identifiering av den missbrukade substansen. Därefter ska vi bygga molekylerna och verifiera att det är rätt molekyl. Detta är inte helt lätt, eftersom olika metaboliter kan vara väldigt lika varandra. En analytisk utmaning är att de förekommer i låga halter som en följd av att de är så potenta, säger Johan Dahlén, docent vid IFM.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook