Ko-släpp på Höglandet – jättebra för växter och djur | Höglandsnytt
Höglandet

Ko-släpp på Höglandet – jättebra för växter och djur

Ko-släpp glädjer fler än korna. Vilda bin, fjärilar och sällsynta växter följer i kornas spår när de släpps ut på bete.

Inom kort släpps nästan 30 000 mjölkkor ut på bete i Jönköpings län.
”Kosläpp är nödvändigt för att behålla den biologiska mångfalden i betes- och hagmarker. I Sverige är det nämligen inte avskogning som är det största hotet mot sällsynta växter och djur, utan igenväxning. Tack vare mjölkgårdarna i länet hålls 13 000 hektar betesmark öppna – marker som är livsviktiga miljöer för utrotningshotade växter, djur och insekter, säger Lisa Ehde, miljöexpert på LRF Mjölk, i ett pressmeddelande.

Mer än en fjärdedel av de rödlistade arterna i Sverige, det vill säga över 1 000 stycken, är beroende av bete och öppna gräsmarker för sin överlevnad enligt Artdatabanken.

– De svenska mjölkgårdarna har en betydelsefull roll i bevarandet av den biologiska mångfalden. En tredjedel av naturbetesmarkerna i Sverige betas av nötkreatur av mjölkras, säger Lisa Ehde.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook