Höglandet

KOLLA! Här är gänget som hatar journalister

Nästan varannan tidningsjournalist som nämns i kommentarerna på sajterna Avpixlat, Flashback, Nordfront och Samhällsnytt nämns i sammanhang som också uttrycker hat, hot och kränkningar. Det visar en ny rapport som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Rapporten visar också att det är en mycket liten grupp personer som sprider en stor mängd av näthatet mot journalister.

– Hoten och trakasserierna mot journalister är en fara för demokratin på flera sätt. De kan leda till att viktiga granskningar inte blir gjorda, att en lömsk tystnad sprider sig och att färre är villiga att ägna sig åt journalistik, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige, i ett pressmeddelande.

FOI har analyserat hur hat och kräkningar mot 2 382 journalister verksamma inom dagspressen sett ut i fyra olika digitala miljöer i form av diskussionsforum och kommentarsfält. Totalt ingår fler än 6,5 miljoner kommentarer och inlägg, som publicerats på sajterna Avpixlat, Flashback, Nordfront och Samhällsnytt mellan 1995 och 2018, i studien. I studien räknas alla inlägg som innehåller namnet på en journalist och ett kränkande uttryck som hat mot journalister. Det kan handla om nedsättande kommentarer och epitet som ”batikhäxa”, ”glappkäft” och ”surkärring”.

Av de 752 journalister som nämns i kommentarerna förekommer 335 i sammanhang som också uttrycker hat. Det betyder att cirka 45 procent av de nämnda journalisterna är utsatta för näthat. Studien visar vidare att vissa journalister är mer utsatta för näthat än andra. Det är framför allt ledarskribenter och politiska kommentatorer som nämns ofta.

De tio journalister som är mest utsatta för näthat omnämns i nästan varannan hatfull kommentar. De fem mest utsatta nämns i nästan var tredje och den enskilt mest utsatta nämns i fler än var tionde hatfull kommentar. Bland de 20 mest utsatta journalisterna är elva män och nio kvinnor.

– Rapporten visar på flera saker vi tidigare bara haft på känn. Nu kan vi svart på vitt se att det är en liten grupp som kränker andra i stor omfattning, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

Genomgången av kommentarerna visar att en stor mängd av de hatfulla inläggen görs av en liten men mycket aktiv grupp personer. Antalet personer som skriver många nedsättande kommentarer skiljer sig åt mellan del olika sajterna. Men i varje studerad digital miljö är det ett tiotal användare som står för 20-30 procent av det sammanlagda antalet hatinlägg om journalister. Totalt sett skriver mellan en halv procent och fyra procent av användarna i de här miljöerna hatfulla inlägg om journalister.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook