Debatt Opinion

Kommentar och fråga till Kjell-Egon Strandh

Inför ert beslut i VO om att tillstyrka KomHem-kommitténs förslag till avsiktförklaring för skatteväxling och överföring av hemsjukvården till kommunalt åtagande, – fick jag del av ett bildspel och ett textdokument från dig. Därefter har jag tagit del av VO-protokollet och söker efter KS och KF protokoll som inte ligger ute på hemsidan ännu.

Del-Klipp från Höglandsnytt från ditt inlägg (2012-01-02)
”Svar på insändare
Vård och omsorgsnämndens majoritet är överens om att vårdtagarna står i centrum. Deras önskemål går före allt annat, och alla beslut utgår från det.”

Jag gillar det du skriver och vill förutsätta att majoriteten både i VO och budgetberedning kan fullfölja det du vill stå för som en signal från 1: e v.ordf. i VON.
Du skrev bland annat: ”Deras önskemål går före allt annat, och alla beslut utgår från det.” Detta sagt utan reservationer.

Beredningsprocesser har startat och verkställighet är planerad till årsskiftet 2012-2013.

VON majoritet är överens (var står då oppositionen?) om att vårdtagarna står i centrum och deras önskemål går före allt annat, och alla beslut utgår från det, – sådant uttalande från presidiet redan 2012-01-02 11:35 ger mig positiv inställning och ger mig förhoppningar om att din drivkraft inom maktblocket räcker till för ett förverkligande av en mycket hög målsättning.

Nu till en enkel rak fråga riktad till dig personligen som förtroendevald att ingå i VO-presidiet och som jag vill förutsätta är väl insatt i ekonomi kring kvalitetsfrågor:
Till vilket belopp finns det redan i dag öronmärkta pengar för projektet – totalt inom kommunen och i synnerhet inom VO – för alla samlade kostnader, administrativt, för anpassning av organisation och fysiska miljöer som kommer att falla ut redan under 2012 och vilka underhandskontakter har ni i VO tagit för att komma i åtnjutande av extra pengar genom tilläggsbudget för detta komplexa tillkommande åtagande inom en av de absolut viktigaste förvaltningarna i Vetlanda Kommun.

Med hälsningar
Jack Andreén

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook