Vetlanda

Kommunledningen andas ut – Vetlandaborna klagar inte så mycket längre

Klagomålen från Vetlandaborna mot kommunen har minskat. Åtminstone sett till antalet skrivelser som kommit in under förra året via Synpunkt Vetlanda.

Synpunkt Vetlanda är ett av kommunens grepp för medborgardialog och demokrati. Vetlandabor får skicka in förslag, klagomål m m och anställda inom förvaltningarna svarar.
Kommunledningen har låtit sammanställa fjolårets synpunkter och kommit fram att det för första gången någonsin kommit in fler ”förslag” än ”klagomål”.
Totalt kom 422 synpunkter in, en ökning med knappt åtta procent jämfört med 2014.
Klagomålen utgör dock fortfarande 39 procent av synpunkterna. ”Beröm”, bara två procent, åtta st på hela året, en nedgång från 27 st år 2014.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook