Debatt

Kommunledningsfrågor i Vetlanda

Gruppledare i kommunfullmäktige i Vetlanda, fundera och kommentera offentligt: Den politiska ledningen behöver omorganiseras. Den nu gällande blockpolitiken behöver moderniseras efter alla dessa år med vanetänkande som blockerar utveckling.

Förvaltningsorganisationen ska effektiviseras och övergripande förvaltningsansvar ska i ökad grad utkrävas där det beslutats bli uppfyllt enligt beslut.

 

En ”maktallians” kan skapas genom förhandlingar mellan alla gamla och nya partier som kommer till kommunfullmäktige efter 19/9. Ett nytt maktblock som skapar en majoritet tilldelas två kommunalrådsposter, då att arbeta på heltid. De som bildar ”övriga” eller blir i minoritet tilldelas en kommunalrådspost på heltid.

 

Förvaltningar sektoriseras och de tre kommunalråden ges ansvar för samordning över lämpligt antal sektorer. Kommunchefens roll ska inte politiseras.

 

Skola och kultur bildar en nämnd. Tekniska får ett utskott direkt underställt kommunstyrelsen och plan- och markfrågorna förs över till Bygg och miljö.

 

Personal och organisationsutskottet utgår – personalfrågor förs över till kommunstyrelsen.

 

Kommunledningsförvaltningen ska avlastas arbetsuppgifter som återförs till fackförvaltningarna till fördel för att bättre kunna ge service till kommunstyrelsen i frågor som avser marknadsföring och olika utvecklingsstrategier för bland annat våra bolag.

 

JACK ANDREÉN

Vetlanda

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook